ประกาศผลการประกวด: คลังภาพออนไลน์ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้


ก่อนหน้า
ถัดไป
AsianTHink2 AsianTHink2 เกลือสินเธาว์ เกลือสินเธาว์
แม้ว่าปัจจุบัน การผลิตสินค้า วัตถุดิบทางการกสิกรรม การเกษตรต่างๆ จะถูกเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าครอบงำ เพื่อผลผลิตที่มากขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศและกลุ่มของตน แต่ในส่วนของผู้คนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ซึ่งมีการต้มเกลือขาย ก็ยังคงดำเนินตามวิธีการแบบเก่าอยู่ โดยที่พวกเขาก็สามารถที่จะขายสินค้า และดูแลเลี้ยงชีพจากการผลิตตามรูปแบบเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถสอนกันได้ในห้องเรียน เป็นการสืบต่อกันของรุ่นสู่รุ่น แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า หากเมืองน่านมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น การผลิตเกลือรูปแบบดังกล่าวจะยังคงสืบต่อไปได้หรือไม่ หากคำว่า "เศรษฐกิจ" เข้ามามีบทบาทในชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน ที่ทำให้การแข่งขันผลิตผลต่างๆขยายวงกว้าง  "เกลือ" ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงและมีการผลิตในแต่ละเเหล่งมาก จึงเป็นสินค้าที่น่าจะมีการแข่งขันกันในเขตอาเซียนมากขึ้นตาม
ขวาเป็นมงคล ขวาเป็นมงคล
ทำจิตใจให้มีสมาธิ สงบ และแน่วแน่อยู่กับบทบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ
ศาสนา ศาสนา IMG_1928-resixe IMG_1928-resixe

ผู้สนับสนุน